پدموس شیشه ای

پدموس شیشه ای تحولی در پدموس های جهان

ضعیف ترین نقطه ضعف موس پدها در دسته هارد پد , خیس شدن و تبدیل شدن به سطحی چسبنده در استفاده طولانی مدت است. برای مقابله با این مشکل پدموس شیشه ای با ریزبافت خاصی ساخته شد که به تمامی این مشکلات پایان بخشیده است. سهولت در تمیز کردنموس پدهای پارچه ای عرق و گرد […]

ادامه مطلب